توزیع کتاب های بهائیان بر روی موبابل در بستری از غفلت مسولان هرروزه در حال انجام است.به گزارش مشرق به نقل از تهران پرس، تمام کسانی که پس از خرید موبایل اپل خواهان نصب نرم افزارهای مربوطه می شوند پس از نگاهی به برنامه های نصب شده درمی یابند که ؛کتاب “کلمات مکنونه”بهاییان هم به دو زبان فارسی و انگلیسی بر روی موبایل های آنها نصب شده است.هر روزه دهها و بلکه صدها مورد از این نصب های عمدتا ناآگاهانه صورت می گیردو متاسفانه نمی توان خوشبین بود و دست های پشت توزیع حسابشده این کتب انحرافی آنهم در پایتخت جمهوری اسلامی را ندید.

این خبر را به اشتراک بگذارید :