گل آمده با سبزه به همراهی نوروز/ دل پر شده از عطر هواللهی نوروز/ گر منتقم خون بهارید بیایید/ گل جامه دریده ست به خونخواهی نوروز …

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»، پس از پایان نوروز علیرضا قزوه شعری متناسب این روزها سروده و با نام «بهاریه» در وبلاگ شخصی خود گذاشته است. متن این شعر به شرح ذیل است:

گل آمده با سبزه به همراهی نوروز
دل پر شده از عطر هواللهی نوروزگر منتقم خون بهارید بیایید
گل جامه دریده ست به خونخواهی نوروز

همراه تو هر روز به نوروز رسیدم
هم راهی امروزم و هم راهی نوروز

مشق شب من نیست مگر سبز شدن ها
گل کرده ام از درس سحرگاهی نوروز

فرصت شمریم این دو نفس تازه شدن را
پیراهن عمر است به کوتاهی نوروز

سبز است دلم سبزتر از سبزه ی این دشت
سرخ است دلم سرخ تر از ماهی نوروز

این خبر را به اشتراک بگذارید :