خبرخوان

حضور قلب

آیت الله قاضی در پاسخ شخصی که از ایشان تقاضای سفارش کرد فرمودند :

قلم و کاغذ بردار وبنویس
 سر رشته دولت ای برادر به کف آر
 وین عمر گرانمایه به خسران مسپار
یعنی همه جا با همه کس در همه جا
 می دار نهفته چشم دل ، جانب یار 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط