پیامک حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی شما در پرچم های سیاه شرق به زودی

حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی

حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی

رهبر انقلاب: باید با همت بلند، نگاه امیدوارانه و پر نشاط وارد میدانها شد.سال «حماسه سیاسی و اقتصادی» بر حماسه ساز ترین مردم دنیا مبارک

.

آقا به پیام سالتان می نازیم
لب تر بکنی ما سر و جان می بازیم
در عرصه اقتصادی و سیاسی
با امر شما حماسه ها می سازیم

.

تا سیاست جزو زندگی مردم است و همه در مسائل سیاسی دخالت میکنند، کاری از امریکا و غیر امریکا و بمب اتم و دلار و غیره برنخواهد آمد. رهبر انقلاب

.

امسال حماسه ساز گردد ملت در ثروت و در سیاستش با همت

درس شرف از فاطمه آموخته است هیهات که لحظه ای پذیرد ذلت

.

نام و نشان و شماره سالها هر چه هم فرق کند رسمها یکیست؛ حضور، جهاد و حماسه.

سال حماسه و جهاد در سیاست و اقتصاد مبارک و حماسی باد

.

در رونق اقتصاد می کوشیم ما

در لحظه به لحظه ی سیاست امسال

پیراهنی از حضور می پوشیم ما

با دست پر از عشق و دعا می آییم
با پرچمی از حماسه ها می آییم

در خط سیاسی – اقتصادی فردا

با لشکریان شهدا می آییم

زیباست؛ جهاد اقتصادی زیباست
هر لحظه حماسه ای جهادی زیباست

فریاد بزن حماسه ای در راه است…

فریاد سیاسی و عبادی زیباست

ما شبروان لشکر فردای قائمیم

ما آخرین سطور کتاب مَلاحِمیم*

دشمن بگو پیاده بچیند، مهاجمیم

سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی مبارک

.

ما باغ پر از گلاب یاسی داریم

و چادر خاکی حماسی داریم

“سالی که نکوست از بهارش پیداست”

امسال حماسه ای سیاسی داریم
محمد ایرانی

.

با دست پر از عشق و دعا می آییم

با پرچمی از حماسه ها می آییم

در خط سیاسی – اقتصادی فردا

با لشکریان شهدا می آییم

 

محمد ایرانی

 

.

زیباست؛ جهاد اقتصادی زیباستهر لحظه حماسه ای جهادی زیباستفریاد بزن حماسه ای در راه است…فریاد سیاسی و عبادی زیباست

محمد ایرانی

.

ای عشق تو گفته ای اقتصادی باشیم

وان جای دگر مرد سیاسی باشیم

لبیک که هر دو را با دل و جان

نقشینه مهر جانمازی باشیم

.

آقا به پیام سالتان می نازیم
لب تر بکنی ما سر و جان می بازیم
در عرصه اقتصادی و سیاسی
با امر شما حماسه ها می سازیم

.

فریاد حماسه های خاموشیم ما

در رونق اقتصاد می کوشیم ما

در لحظه به لحظه ی سیاست امسال

پیراهنی از حضور می پوشیم ما

.

با دست پر از عشق و دعا می آییم

با پرچمی از حماسه ها می آییم

در خط سیاسی – اقتصادی فردا

با لشکریان شهدا می آییم

.

امسال حماسه سیاسی هستیم

در مدرسه علی شناسی هستیم

ای فتنه گران خیال خامی نکنید

ما کارشناسان سیاسی هستیم

بر سفره ی نان خشک هم بنشینیم
پیروز نبرد اقتصادی هستیم…

 .

گل از کلام حضرت سیدعلى شکفت
امسال را زمانه و وقت حماسه گفت
عزم حماسه در سیاست و اقتصاد کرد
هرمؤمنى که امر ولى زمان شنفت

.

جانم به فدای تو شود رهبر عشق
کز لعل لبت حکم جدید اهدا شد
در عرصه اقتصادی و سیاسی
حماسه ی اهل معرفت امضا شد

.

 

اختصاصی پرچم های سیاه شرق

 

کلیدواژه ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :