ابوبصیر گوید:‌از حضرت امام صادق(ع) پرسیدم: حورالعین از چه خلق شده است؟ فرمود: حوریان از تربت نورانى بهشت آفریده شده اند.۲

حوریان در نهایت زیبایى هستند. امام صادق(ع) فرمود:‌ “اگر یکى از حوریان بهشت به اهل دنیا رخ نماید و گیسوانش را نشان دهد، همه‌ اهل دنیا به عشقش گرفتار آیند، و چون نمازگزار پس از اداى نماز از خدا نخواهد که حورالعین نصیب او گرداند،‌ حوریان گویند چقدر این بنده به ما بى رغبت بود”.۳

یکى از دعاهایى که بعد از نماز خوانده مى شود این است: ” اللّهم صل على محمد و آل محمد و اجرنى من النّار وارزقنى الجنه و زوِّجنى من الحور العین”.۴

در قرآن مجید و روایات اهل بیت(ع) اسمى از حور مرد، یعنى مردان بهشتى که غیر از مردان دنیایى باشند و براى همسرى زنان مؤمنه آفریده شده باشند برده نشده است و زن هاى مؤمنه اى که وارد بهشت مى شوند، با شوهران خود ازدواج مى کنند. اگر شوهرش اهل بهشت نباشد یا اصلاً در دنیا شوهر نکرده باشد، با یکى از مردان مؤمن که وارد بهشت مى شوند ازدواج مى کنند.۵

غلمان (نوجوانان پسر) داریم که بنا به یک تفسیر از آفریده هاى مذکر بهشتى هستند،۶ ولى آنان خدمتکاران و ساقیان اهل بهشتند،۷ نه همسر براى زنان مؤمنه بهشتى.

منابع:

۱ علامه طباطبایی، تفسیر المیزان (ترجمه) ، ج ۱۸ ،‌ص ۲۴۰ و ج ۱۹ ، ص ۲۴۷.

۲ تفسیر قمی، ج ۲، ص ۸۲؛ مجمع البحرین، ج۱، ص ۵۹۴، ماده : حور، بحارالأنوار، ج ۸، ص ۲۱۳.

۳ بحارالأنوار،‌ج۸۳، ص ۳۷، حدیث ۴۳.

۴ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص ۱۸۵.

۵ تفسیر منهج الصادقین، ج ۹، ص ۱۵۳؛ عبدالحسین دستغیب، معاد، ص ۲۵۰.

۶ المیزان(ترجمه)، ج ۱۹، ص ۲۴.

۷ ناصر مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج ۶، ص ۲۶۵.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :