شهید احمد پاریاب فرمانده گردان شهادت از لشکر ۲۷ محمد رسول الله در هشت سال جنگ تحمیلی و جانباز دفاع مقدس بعد از تحمل سال ها مجروحیت به دوستان شهیدش پیوست.
به گزارش  فارس، شهید احمد پاریاب فرمانده گردان شهادت از لشکر ۲۷ محمد رسول الله در هشت سال جنگ تحمیلی و جانباز دفاع مقدس همزمان با سالگرد عملیات خیبر بعد از تحمل سال ها مجروحیت به دوستان شهیدش پیوست.

 احمد پاریاب

شهید احمد پاریاب

این خبر را به اشتراک بگذارید :