کاردینال‎های کاتولیک از روز سه شنبه هفته جاری ۲۲ اسفند رایزنی های اصلی خود برای انتخاب جانشین پاپ بندیکت شانزدهم را آغاز می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، هر چند نشست کاردینال ها در واتیکان از هفته گذشته آغاز شده اما رایزنی های اصلی آنها برای انتخاب پاپ از روز سه شنبه هفته جاری آغاز می شود.

پاپ

پاپ

هرچند هنوز مشخص نیست که کدامیک از ۱۱۵ کاردینال موجود شانس بیشتری برای تصدی پست رهبری کاتولیک های جهان دارند اما با این وجود ۱۲ فردی که بیشترین شانس را برای تصدی این پست دارند به شرح زیر هستند.

۱- خوزه براز دآویز : اسقف اعظم برازیلیا متولد ۱۹۴۷
۲- تیموتی دولان، اسقف اعظم نیویورک متولد ۱۹۵۰
۳- مارک اولت، اسقف اعظم کبک متولد سال ۱۹۴۴
۴- جیان فرانکو راواسی متولد ۱۹۴۲
۵- لئوناردو ساندری متولد ۱۹۴۳ در آرژانتین
۶- اودیلو شرر اسقف اعظم سائوپائلو متولد ۱۹۴۹ در سرولاگوی برزیل

 کاندیداهای کسب عنوان رهبری کاتولیک های جهان به ترتیب از سمت راست بالا لوئیس تاگل، خوزه براز دآویز، پیتر ترکسان، لئوناردو ساندری، تیموتی دولان و جیان فرانکو رواسی

از سمت راست پائین ،جان اونایکان، اودیلو شرر، مارک اولت، آنجلو سولا، پیتر اردو، کریستوف شونبورن،

۷- کریستف شونبورن اسقف اعظم وین متولد ۱۹۴۵
۸- آنجلو سولا اسقف اعظم میلان
۹- لوئیس تاگل اسقف اعظم مانیل متولد ۱۹۵۷ در فیلیپین
۱۰- پیتر ترکسان اسقف اعظم کیپ کاست آفریقا متولد ۱۹۴۸
۱۱- پیتر اردو از مجارستان
۱۲- جان اونایکان از کشور نیجر

این خبر را به اشتراک بگذارید :