به گزارش فارس، روزنامه “القبس ” کویت سخنان دیروز آیت‌الله خامنه‌‌ای در جمع عظیم مردم شهر مقدس قم را در صدر اخبار خود آورد و تاکید کرد که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران موجب استحکام بیشتر پیوند بین نظام اسلامی و مردم شده است.