در همین رابطه اکبر گنجی گفت:”عده ای مدعی شدند که مهندس میر حسین موسوی برنده ی انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است. آیا اگر کسی این مدعا را نپذیرد، او سبز نیست و باید از جنبش سبز اخراج شود؟”
وی در ادامه افزود:”در ۲۵/۵/ ۱۳۸۹ در شهر ونکوور در میزگرد “موانع دموکراسی در ایران” با حسین قاضیان- یکی از مدافعان جدی دموکراسی خواهی- شرکت داشتم. او چند سالی زندان را تجربه کرده است. وی یک جامعه شناس و متخصص نظر سنجی است. تجربه ی موفق نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ را در کارنامه ی خود دارد.در آن میزگرد توضیح داد که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ کار “تحلیل نظر سنجی ها” را انجام می داده اند. نتیجه ی تحلیل های آنها این بود: در سراسر کشور محمود احمدی نژاد از میر حسین موسوی پیش بوده است، بدین ترتیب، میر حسین موسوی برنده ی انتخابات نبود.”
گنجی در ادامه اظهار داشت:”این گزارش واکنش دو تن از حاضران را برانگیخت. یکی مدعی بود که با بیان این سخنان به جوانهایی که در تظاهرات شرکت داشتند، خیانت می شود.دیگری می پرسید: اگر چنین است، پس چرا مردم به خیابان ها ریختند؟ ”
گنجی گفت:”حسین قاضیان که در دوران انتخابات و رویدادهای پس از آن در ایران حاضر بود، چنین پاسخ گفت: مردم لزوماً براساس واقعیت ها واکنش نشان نمی دهند. سیاست هم چیزی ساختنی است. ”
گنجی سپس افزود:”من وقتی نظرات این دوست را با چند تن دیگر از دوستان در میان گذاردم، دیدم که همگی ناراحت شدند و بیان چنین مدعیاتی را یا دروغ می پنداشتند و یا فرد بیان کننده ی چنین نظراتی را دیگر سبز به شمار نمی آوردند. تعداد آرای میر حسین موسوی محل نزاع نوشتار کنونی نیست.محل نزاع این است:آیا باور به پیروزی میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ یکی از ملاک های سبز بودن است یا فردی می تواند سبز باشد و در عین حال معتقد باشد میر حسین موسوی برنده ی انتخابات نبود. تا حدی که من می فهمم،فرد می تواند عضو جنبش سبز باشد و در عین حال بر این باور باشد که محمود احمدی نژاد بیش از میر حسین موسوی رأی آورده است. تأکید بر آمارهای بلادلیل ممکن است عاملان و حاملان جنبش سبز را در تحلیل های ایدئولوژیک گرفتار سازد.”

این خبر را به اشتراک بگذارید :