خدای عزوجل پیش از آفرینش از خلیفه خود سخن می گوید و این دلالت دارد که حکمت در نصب خلیفه، از حکمت در آفرینش مقدم است و بدین دلیل است که بدان آغاز کرده است زیرا خداوند حکیم است و حکیم کسی است که موضوع مهمتر را بر امر عمومی مقدم دارد این تصدیق گفته امام جعفر صادق (ع) است که می فرماید: «حجت خدا پیش از خلق است و همراه خلق است و پس از خلق است» و اگر خداوند خلقی را بیافریند در حالی که خلیفه ای نباشد، ایشان را در معرض تباهی گزارده است. حکمت الهی فراگیر است همچنان که طاعت او عمومیت دارد. وکسی که پندارد دنیا لحظه ای بدون امام می تواند باشد، لازمه اش آن است که مذهب بَرَهمنان را در ابطال رسالت صحیح بداند و اگر نبود که قرآن کریم پیامبر اکرم (ص) را خاتم الانبیاء نامیده، بایستی در هر زمانی پیامبری باشد، ولی چون ختم نبوت به صحت پیوسته است، بودن پیامبر بعد از رسول اکرم منتفی است و تنها یک صورت معقول باقی می ماند که وجود خلیفه حق است. قرار دادن خلیفه به خلیفه گزار دلالت دارد و همه مردم از خواص و عوام بر این شیوه اند. در عرف مردم اگر پادشاهی، ظالمی را خلیفه خود قرار دهد، مردم ان پادشاه را ظالم می دانند و اگر عادلی را خلیفه خود سازد، آن پادشاه را عادل می نامند، پس ثابت می شود که خلافت خداوند، عصمت را ایجاب می کند و خلیفه جز معصوم نمی تواند باشد. (منبع: کمال الدین و اثمام النعمه ج۱ ص۸)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :