پروردگارا

 

                      به من آرامش ده

 

تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم

 

                      دلیری ده

 

تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم تغییر دهم

 

                      بینش ده               

 

تا تفاوت این دو را بدانم

 

                      مرا فهم ده

 

تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن

 

                       مطابق میل من رفتار کنند

 

                                                                    جبران خلیل جبران

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :