استفاده از این نرم افزار شما میتوانید:
– تمام باورهای خودمحدود کننده تان که سدی بین شما و رویاهایتان هستند براحتی از بین می روند
– اضطراب ها و تشویش هایتان ناپدید می شوند
– با سرعت باورنکردنی به سمت اهدافتان حرکت می کنید
– دیگر رویاهایتان برای شما مسئله ای نیستند
– هر روز شادتر , پر انرژی تر و به آینده امیدوارتر می شوید
– مدیریت زمان برایتان تبدیل به یک مهارت می شود
– با رویاهایتان زندگی می کنید بر طبق شرایط خودتان و نه شرایطی که بر شما تحمیل می شود
– و  …

قابلیتهای کلیدی  نرم افزار مدیریت شخصی راز:
– نمایش سخنان بزرگان از بانک سخنان
– شرح پنداره ؛ اهداف و ارزش هایتان بصورت مفصل با قابلیت افزودن تصاویر به نوشته هایتان
– ایجاد پروژه های مجزا از اهدافتان و شرح نکات بسیار در هر پروژه
– پاک کردن باورهای خودمحدود کننده
– ایجاد لیست جملات مثبت تاکیدی برای هر پروژه
– نمایش جملات مثبت تاکیدی بصورت گذرا در پشت صفحه رایانه
– ایجاد محیطی برای پرسش و پاسخ در زمینه اهداف
– برنامه ریز گرافیکی با قابلیت های فراوان بصورت نمودار درختی وظایف
– ایجاد تابلو تجسم و ذخیره آن بصورت تصویر
– ایجاد تصاویر متحرک از اهداف
– ساعت زنگدار
– متن های چسبان از جملات مثبت بروی صفحه رایانه
– نشریه روزانه شامل ( یادداشت های روزانه ؛ موفقیت ها ؛ ایده های جدید , سپاسگزاری , دعا )
– کاملا فارسی
– در محیط  کاملا حرفه ای و زیبا
– و…