کاریکاتور روزنامه الحیات به مناسبت سالگرد ۱۱ سپتامبر که در شماره روز شنبه اش منتشر شد.

کاریکاتور روزنامه الحیات درباره 11 سپتامبر

جهان سوم و کشورهای رنج دیده خاورمیانه باید هزینه یازده سپتامبر را به آمریکا بدهند؟

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :