رونمایی از خودروی رولزرویس  متعلق به شاه مخلوع پس از گذشت سی سال از انقلاب اسلامی

رونمایی از خودروی رولزرویس  متعلق به شاه مخلوع پس از گذشت سی سال از انقلاب اسلامی

صندوق عقب خودروی رولزرویس که در  آن کیف متعلق به شاه مخلوع جاسازی شده بود.

صندوق عقب خودروی رولزرویس که در  آن کیف متعلق به شاه مخلوع جاسازی شده بود.

صندوق عقب خودروی رولزرویس که در  آن کیف متعلق به شاه مخلوع جاسازی شده بود.

اسناد و مدارک موجود در کیف  متعلق به شاه مخلوع

اسناد و مدارک موجود در کیف  متعلق به شاه مخلوع

اسناد و مدارک موجود در کیف  متعلق به شاه مخلوع

کیف متعلق به شاه مخلوع

کیف متعلق به شاه مخلوع

انتقال کیف متعلق به شاه مخلوع  به کاخ موزه نیاوران

این خبر را به اشتراک بگذارید :