یک روز چند دقیقه مانده به ظهر خلیل بهرامی خبرنگار صفحه حوادث از اداره پزشکی قانونی به تحریریه بازگشت و گفت سگ امیراسدالله علم را که به طرز اسرارآمیزی مرده است ، جهت تشخیص علت مرگ به پزشکی قانونی آورده‌اند و در تاریخ پزشکی قانونی ما ، این نخستین سگی است که لاشه‌اش معاینه می‌شود و در اطراف این موضوع حرفها، شایعات و پچ‌ و پچ‌ شنیده می‌شود.
برای این که این خبر را از «کیهان» نخورده باشیم، آن را در دو سطر نوشتم و بدون این که جریان را به سردبیر اطلاع دهم با حذف یک مطلب، این خبر را در صفحه حوادث جای دادم.

پس از انتشار روزنامه، عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات تلفن پیچ شد که چرا این خبر را چاپ کرده‌اید و کسی که آن را چاپ کرده، سوءنظر داشته است. سناتور مسعودی همان روز به من گفت که رئیس سازمان امنیت به او گفته است که نویسنده خبر احتمالاً وادار به این عمل شده است و کشته شدن سگ احتمالاً یک توطئه امنیتی بوده است که نباید به این سرعت افشا می‌شد و کا.گ.ب (سازمان جاسوسی شوروی) مورد سوءظن است!
همان شب من را از دبیری صفحات حوادث و اجتماعی برکنار کردند و ممنوع‌القلم شدم.
با مداخله و فشار سندیکا، ممنوع‌القلم شدن من روز ۱۱ دیماه پایان یافت و صفحه گزارش به من بازگردانده شد و روز بعد اسمم را بالای آن چاپ کردم تا بازگشت دوباره خود را ثابت کنم ولی داستان مردن سگ همچنان ذهن مرا مشغول داشته بود.
چند سال گذشت، روزی بر حسب اتفاق در مطب یک دکتر در خیابان جامی تهران با یک رفتگر بازنشسته روبرو شدم که داستان سگ علم را برای دوستش که هر دو در ماجرا مداخله داشتند، بازگو می‌کرد.
رفتگر گفت: فهمیدی که چرا ما را مأمور کشتن سگ زبان بسته کردند؟ دومی جواب داد: چیزهایی شنیده‌ام و…
رفتگر بازنشسته گفت که «علم» بعضی شبها پس از به خواب رفتن همسرش از خانه بیرون می‌‌رفت و … زنش این سگ را آورده بود و نمی‌گذاشت که با علم اخت بگیرد. سگ تعلیم دیده بود که به محض خارج شدن یا بازگشتن علم پارس بکند و همسرش را آگاه کند تا دعوا به راه اندازد. این بود که علم پس از اطلاع از نقشه، ترتیب سم خوردن سگ را به رفتگر محله داد.
مطلب را به سناتور مسعودی گفتم، گفت که این حرفها سند نمی‌شود، ولی او قبول دارد که علم ضعف زن‌بارگی دارد و شنیده‌ام گاهی شاه را هم قاطی این کارها می‌کند. حرفش را نزن، مسئله تمام شده است!
سالها بعد هنگامی که مجموعه کتاب خاطرات علم انتشار یافت، خود وی بدون اشاره به قضیه سگ اعتراف به خروج شبانه از خانه و زن بارگی و تحریک حسادت زنش کرده است.
منبع:خاطرات مطبوعاتی ، « نشر آبی» به نقل از : روزنامه ایران ، شماره ۱۵۶۳

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :