پانزده روز ریاضت را در این ماه طاعت، یک نفس دویده‏ایم تا در بشارت ولادت او، مژده عشق بشنویم و مژدگانی مهر بگیریم.

**********

بر خوان رحمت خداوند، امروز دست کریم تو ساقی سعادت است و ما نه تشنه طهور که جرعه نوش ظهور رُخت به صف ایستاده ایم.

در ضیافت الهی چهره زیبایت نقاب خلقت را گسست یعنی که خداوند به وجود کریمت بندگانش را خواهد نواخت.

**********

آمد و کرامت را از پدر آسمانی‏اش آموخت و چراغ کرامتش را برای اهل زمین برافروخت.

**********

بنگر به مرتضی که در این ماه روزه را

 

بـا بـوسه از لـب پسر افـطار می کند

 

 

**********

هر طرف می گذرم بانگ طرب می شنوم

 

زآنکه میلاد حسن، نور دل بوالحسن است

 

از حــریــم فــاطــمــه در نـیـمـه ماه صیام

 

چــهــره مــاه حسن تــابیـد بـا وجه حسن

 

 

**********

دوش بر گوشم رسید این مژده از جان آفرینم

 

کــایـد از ره آن نــگار دلـنــواز و نـــازنـینم

 

گفتم ای مه از کدامیــن آسمان باشی؟ بگفتا

 

شمس ایـوان ولایت، عُروَه الوثقای دینم

 

مـن همـان مــاه تمـامم، جلوه ی ماه صیامم

 

شاهد صلح و قیامم، وجه رب العالمینم

 

 

**********

تا خدا هست و خـدایـی می کند

 

مجتبی مشکل گشایی می کند

 

 

**********

با عشق حسن(ع) من به جهان ناز کنم

 

افطارمو با نام حسن باز کنم

 

صـد شکــر کـــه درک شب قـدر رمضان

 

بـا جشـن ولادتـش آغاز کنم

 

 

**********

در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)

 

دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)

 

نــومــیـــد نـــگـــردد کـسـی از درگـــه او

 

زیـرا کـه کـریم اهل بیت است حسن(ع)

 

 

**********

تو مگو ما را بدان شه بار نیست
بـا کریـمان کـارها دشوار نیست

 

شکوری_گروه دین و اندیشه تبیان

کلیدواژه ها : ,,,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :