او در یکی از این موضعگیری‏ها، بر پیشتازی علی علیه السلام در ایمان و جایگاه والای او در کنار پیامبر خدا اشاره می‏کند و با تصویری دقیق از موضع و اندیشه نیروهای شام و پیشینه آنها، بر جنگیدن تأکید می‏کند.[۳]

وی از کوفیانی است که برای اعتراض به عثمان به مدینه رو آوردند.[۴]

او از امیران لشکر امام علیه السلام بود و در جنگ صِفّین، همراه شُرَیح بن هانی، فرماندهی طلایه سپاه[۵] را به عهده داشت و چون به مقابل نیروهای دشمن رسیدند، امام علیه السلام مالک را فرمانده آنان کرد.[۶]

او در هنگام نبرد، پرچمدار قبیله مَذحِج بود[۷] و در درگیری‏های ذی حجّه[۸] شرکتی شکوهمند داشت. پیش از شکل‏گیری نبرد نهروان، او از معدود کسانی است که امام علیه السلام برای گفتگو با نهروانیان گسیل داشته است.[۹]

آری ! او از پیراسته‏دلان، شجاعان، نیک اندیشان، بزرگواران و مطیعان مخلص امیر مؤمنان بود.

پی‌نوشت‌ها:

[۱] رجال الطوسی:۵۸۳:۶۵.

[۲] وقعه صفّین:۲۱۴، تاریخ الطبری:۱۲:۵.

[۳] وقعه صفّین:۱۰۱.

[۴] تاریخ الطبری:۳۴۹:۴، تاریخ دمشق:۲۴۵:۱۹، أنساب الأشراف:۱۵۷:۶.

[۵] وقعه صفّین:۱۲۲ و ۱۲۳ ؛ تاریخ الطبری:۵۶۵:۴ و ۵۶۶.

[۶] وقعه صفّین:۱۵۳، تاریخ الطبری:۵۶۷:۴.

[۷] وقعه صفّین:۱۱۸ و ص ۱۲۱.

[۸] وقعه صفّین:۱۹۵، تاریخ الطبری:۵۷۴:۴.

[۹] تاریخ الطبری:۶۵:۵.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :