خبرگزاری مهر : غذای پاک و حلال روح و قلب انسان را نرم، پاک و سبک کرده و باطن انسان را نیز به نوعی نورانی و شفاف می‌کند.