سال روز ولادت با سعادت حضرت عیسی بن مریم علیه السلام، کلمه طیبه خداوند و پیامبر بزرگ او، بر هم میهنان مسیحی خجسته باد.
زاد روز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلام، پیام آور رحمت واسعه الهی بر بشر، پیامبر صلح و محبت، بر جان های زلال و حق طلب گرامی باد.
فرا رسیدن سال روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خدا، زائر آسمانها، روح قدسی و رفیع، حضرت مسیح بن مریم علیه السلام بر موحدان پاک اندیش و روشن بین، مبارک باد.
سال روز میلاد باشکوه پیامبر بزرگ خداوند، منادی توحید و نوع دوستی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر مسیحیان حق جوی جهان، فرخنده باد.
سال روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خداوند، حضرت عیسی بن مریم علیه السلام ، پیراینده کژی ها و انحرافات کاهنان بنی اسراییل، بر مؤمنان موحد مبارک باد.
فرا رسیدن سال روز میلاد باشکوه حضرت عیسی بن مریم علیه السلام، پیامبر صلح و رحمت و دوستی، مبشر بشر و پیام آور وحدانیت خداوند رحمان، گرامی باد.
زاد روز مسعود پیامبر عرش آشیان خداوند، حضرت مسیح بن مریم علیه السلام ، بر واجدان انوار توحید و رفعت الهی مبارک باد.
سال روز میلاد باشکوه کلمه حقّ خداوند، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر رهروان طریق توحید و حقیقت جویی، خجسته باد.
فرا رسیدن زاد روز فرخنده پیامبر صلح و دوستی، حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر اهل ایمان و توحید مبارک باد.

فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت پیامبر صلح و رحمت، حضرت مسیح بن مریم علیه السلام بر همه موحدان با ایمان جهان فرخنده باد.

میلاد پیام آور توحید

صلح و مهربانی

سمبل صبر و شکیبایی

پیامبر اولوالعزم

حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)

بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد . . .

این خبر را به اشتراک بگذارید :