آخر الزمان و مهدویت
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

۱ فیلمی در مورد آخرالزمان،
صهیونیسم و مسیحیت
«در ۵ قسمت – جدید»
wmv ۱۱,۰۲۰
wmv ۱۰,۰۹۴
wmv ۹,۷۶۹
wmv ۹,۹۹۳
wmv ۸,۶۰۶
۲ آمریکا در عصر آخر الزمان
«در ۸ قسمت – جدید»
wmv ۱۱,۲۹۱
wmv ۱۱,۵۲۸
wmv ۱۱,۰۴۴
wmv ۱۱,۲۰۳
wmv ۱۱,۳۲۰
wmv ۹,۴۵۵
wmv ۹,۴۸۰
wmv ۸,۸۳۵
۳ تابوت عهد (جدید) wmv ۲,۵۳۷
۴ معبد سلیمان (جدید) wmv ۲,۲۹۲
۵ رسانه ها در آخر الزمان
«در ۵ قسمت – جدید»
wmv ۹,۹۶۱
wmv ۹,۹۵۳
wmv ۱۰,۹۴۰
wmv ۹,۹۵۷
wmv ۹,۹۵۲
۶ سینمای هالیوود – ۱
«در ۱۱ قسمت – جدید»
wmv ۹,۴۶۶
wmv ۹,۶۱۲
wmv ۱۰,۵۷۱
wmv ۱۰,۲۰۰
wmv ۱۱,۰۲۴
wmv ۹,۷۲۹
wmv ۹,۶۸۸
wmv ۹,۱۰۰
wmv ۹,۶۹۶
wmv ۸,۱۷۸
wmv ۴,۶۱۰
۷ سینمای هالیوود – ۲
«در ۵ قسمت – جدید»
wmv ۹,۷۰۷
wmv ۹,۷۰۴
wmv ۱۰,۷۴۵
wmv ۹,۴۴۴
wmv ۸,۸۳۶

 

داستان هایی از تشرف علما به محضر امام زمان (عج)
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

۱ تشرّف علامه حلّی
به پیشگاه مقدس امام زمان (عج)
«در سه کیفیت متفاوت – جدید»
wmv ۱۹,۵۷۹
wmv ۱۳,۲۶۸
۳gp ۶,۱۷۲
۲ تشرّف علی بن مهزیار
به پیشگاه مقدس امام زمان (عج)
«در سه کیفیت متفاوت – جدید»
wmv ۲۸,۲۴۸
wmv ۲۰,۷۰۱
۳gp ۹,۱۳۷
۳ تشرّف اسماعیل هرقلی
به پیشگاه مقدس امام زمان (عج)
«در سه کیفیت متفاوت – جدید»
wmv ۴۱,۵۲۷
wmv ۲۷,۸۷۴
۳gp ۱۴,۰۱۸
۴ تشرّف محمد بن عیسی بحرینی
به پیشگاه مقدس امام زمان (عج)
«در سه کیفیت متفاوت – جدید»
wmv ۳۱,۱۹۲
wmv ۲۱,۲۲۶
۳gp ۱۰,۵۹۸
۵ تشرّف مقدس اردبیلی
به پیشگاه مقدس امام زمان (عج)
«در سه کیفیت متفاوت – جدید»
wmv ۱۶,۳۲۶
wmv ۱۱,۳۲۷
۳gp ۵,۸۱۳

 

کلیپ های فراق یار
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

۱ نور آل محمد نور آل محمد wmv ۸,۶۰۰
۳gp ۳,۶۷۱
۲ قطعه ای از دعای عهد wmv ۱۰,۷۷۰
۳gp ۴,۳۳۱
۳ بهشت ادیان

اللهم عجل لولیک الفرج …

بهشت ادیان wmv ۱۵,۹۷۴
۳gp ۹,۶۲۸
۴ خدا کند که بیایی خدا کند که بیایی wmv ۱,۷۸۲
۳gp ۷۲۸
۵ جاء الحق و زهق الباطل جاء الحق wmv ۱۳,۲۹۳
۳gp ۵,۴۹۸
۶ آدینه وصال wmv ۹,۴۹۲
wmv ۴,۶۴۳
۷ شبهای جمعه wmv ۹,۲۹۸
wmv ۴,۶۳۶

 

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :