رئیس جلسه: شیطان

دبیر جلسه: نفس اماره

منشی جلسه: هوای نفس

زمان جلسه: وقت بیکاری

مکان جلسه: هر کجا خدا فراموش شود

حضار جلسه: عناصر ضعیف الایمان

پذیرائی جلسه: گوشت برادر مؤمن

از شرکت در این جلسات جداً خودداری فرمائید

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :