دکتر حسین روازاده

نمک مانند آب یک رکن از ۳ رکن اصلی تشیکل دهنده کره زمین، جسم انسان و شیر مادر است. امروزه دو نوع نمک در دسترس مردم است:

۱. نمک موجود در بازار (کلرور سدیم)،

۲. نمکی که از گذشته دور «نمک طعام» خوانده شده و در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما جایگاه ویژه‌ای داشته است.

از نمک در طول تاریخ همواره به نیکی یاد شده است و اگر امروزه بحث‌های ضدّ و نقیضی که در مورد نمک گفته می‌شود مرتبط به نوع اوّل، نمک موجود در بازار است.