شب ششم محرم ۹۱-حاج محمود کریمی

مراسم شب ششم محرم چیذر (مناجات امام زمان) | [ با حجم ۱۰Mb بصورت MP3 ]

مراسم شب ششم محرم چیذر (روضه) | [ با حجم ۸Mb بصورت MP3 ]

مراسم شب ششم محرم چیذر (واحد) | [ با حجم ۴Mb بصورت MP3 ]

مراسم شب ششم محرم چیذر (جفت) | [ با حجم ۳Mb بصورت MP3 ]

جلسه کامل مراسم شب ششم محرم الهادی(ع) | [ با حجم ۵۵Mb بصورت ZIP ]

این خبر را به اشتراک بگذارید :