اقدام اسرائیل ، تنفری جهانی به وجود آورد و در این گیر و دار خبر آمد که کشتی های دیگری در حال تدارک سفر به غزه هستند تا شاید بتوانند مقداری غذا و دارو به انسان های محاصره شده و نیازمند ببرند.

اما در این میان ، یک متهم بزرگ ماجرا ، با خوش شانسی تمام ، مغفول مانده است ؛ به راستی چرا کشتی ها باید به سمت غزه بروند؟ آیا راه دیگری برای کمک نیست؟ پاسخ این است: “چرا؟ مرز مصر و غزه ” .
اما مشکل این است که مصر و اسرائیل ، با کمک هم غزه را محاصره کرده اند و الا اگر همکاری تمام عیار قاهره نبود ، کمک ها ابتدا به بنادر مصر می رفتند و از آنجا از طریق مرز رفح ، وارد غزه می شدند تا قحطی و فاجعه انسانی در این باریکه کوچک که یک میلیون و ۵۰۰ هزار انسان را به طور فشرده در خود جای داده ، رخ ندهد.

اگر اسرائیلی ها ، جلوی کشتی های کشورهای دیگر را گرفتند ، دولت مصر مانع حرکت کامیون های کمک های مردم خودش به سمت غزه شد و جالب این که رئیس سرویس‌های امنیتی منطقه شمال سیناء شخصاً چهار کامیون همراه “کاروانآزادی” مصر را توقیف کرد.

دولت مصر ، مدت هاست که مرز رفح را مسدود کرده ، درست مانند اسرائیل که مرزهای آبی و خاکی غزه را بسته است ؛ غزه ای ها ، تنها چاره ای که به ذهن شان رسیده تا بتوانند اندک آذوقه ای را وارد سرزمین خود کنند تا از گرسنگی و بی دارویی نمیرند ، تونل هایی است که با وسایل ابتدایی کنده و دو سوی مرز را به هم دوخته اند.

دولت قاهره ، این “آب باریکه ها” را هم که تنها منفذ حیاتی غزه ای ها هستند، نیز مسدود می کند ؛ حتی قرار است با مشارکت آمریکایی ها ، دیواری فولادین زیر زمین احداث کنند تا فرایند “خفه شدن” مردم غزه ، تکمیل شود. دوباره دقت کنید که این کار را اسرائیل نمی کند ، یک کشور عربی به نام مصر انجام می دهد!

بنابراین اگر غزه ، اکنون در محاصره قرار گرفته و سه سال آزگار است که انسان ها در آن به مرگ خاموش دچارند و به خاطر بیماری های قابل علاج و فقدان داروهای معمولی می میرند و به سینه گورستان ها می روند ، نه فقط به خاطر کارهای “اسرائیلی های یهودی صهیونیست” که به دلیل همکاری” مصری های مسلمان عرب” با اسرائیل است و الا اگر مصر رفح را نمی بست که کار به اینجا نمی رسید که مردم دنیا کشتی کشتی کمک بفرستند و اسرائیل هم آن جنایت را مرتکب شود.

از این رو ، محاصره غزه – این هولوکاست خاموش بدون کوره های آدم سوزی – بدون وصلت شوم مصر و اسرائیل و چه همگرایی شرم آوری است پروژه “مصرائیل” !