فردی مجهز به کمربند انتحاری در چابهار با فاصله چند صدمتری از مسجد امام حسین(‌ع‌) این شهر مبادرت به انفجار کمربند انتحاری خود کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، فردی مجهز به کمربند انتحاری پس از ناکامی در ورود به مسجد امام حسین‌(ع) چابهار با فاصله چند صدمتری مبادرت به انفجار کمربند انتحاری خود کرد.

در این حادثه “مرتضی آسوده” به شهادت می‌رسد و به گفته شاهدان عینی یکی دیگر از پرسنل بسیج به نام “بَزی” پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.

همچنین، تعدادی از رهگذران و افراد انتظامی نیز زخمی شده‌اند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :